Updates - 04/10/03


Lepidoptera:        
Cosmopterix zieglerella  Cosmopterix zieglerella Cosmopterix zieglerella Stigmella ulmivora Stigmella catharticella
Stigmella assimilella Stigmella assimilella Ectoedemia intimella Ectoedemia louisella Ectoedemia louisella
 
Tischeria dodonaea        
Diptera:        
Agromyza igniceps Phytomyza aquilegiae Liriomyza eupatorii Chromatomyia horticola Calcomyza artemisiae