Updates - 30/10/04

< updates


Lepidoptera:
Stigmella viscerella Stigmella viscerella Stigmella viscerella Phyllocnistis saligna Phyllocnistis saligna
Hymenoptera:        
Scolioneura betuleti Scolioneura betuleti Scolioneura betuleti Scolioneura betuleti Scolioneura betuleti
 
Heterarthrus vagans Heterarthrus vagans Heterarthrus vagans Heterarthrus vagans
Coleoptera:        
Orchestes jota Ramphus oxyacanthae Ramphus oxyacanthae Ramphus pulicarius Ramphus pulicarius
       
Ramphus pulicarius